Paul Schoute

Paul Schoute is sinds 2018 wethouder in de gemeente Harlingen. Hij is verantwoordelijk voor economische zaken, recreatie en toerisme, werk, inkomen en minimabeleid, juridische zaken en vernieuwing van de lokale democratie. Voordat Paul wethouder werd, was hij sinds 2014 raadslid namens de VVD in Harlingen.

Samen met zijn partner is Paul eigenaar van 'De Lichtboei' aan de Rommelhaven in Harlingen.

Portefeuilles
- Economische Zaken (haven, deregulering en binnenstad)
- Recreatie en Toerisme
- Werk, Inkomen en Minimabeleid
- Juridische Zaken
- Vernieuwing lokale democratie

Nevenactiviteiten
- Vennoot VOF De Lichtboei
- Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
- Lid Regie College Waddengebied
- Overige nevenfuncties