Lilian Fopma

© Paul

Lilian is een overtuigd liefhebber van (industrieel) erfgoed en heeft hier haar vak van gemaakt. Begonnen als leerling-constructiebankwerker/lasser is ze inmiddels uitgegroeid tot een autoriteit in haar vakgebied; het restaureren van het ijzerwerk van jonge monumenten. Haar gedrevenheid vindt een uitlaatklep in het schrijven van restauratie adviezen, kennisoverdracht en het begeleiden/uitvoeren van restauratieprojecten. Ze voelt zich als een vis in het water waar het ambacht en de praktijk centraal staan, een vorm van ondernemen die haar goed past.

Boven alles is ze natuurlijk ‘gek op Harlingen mien stadsje en de Ouwe Seunen’.

Lilian over haar keuze voor de VVD Harlingen:

In 2016 maakte ik ongewild deel uit van een procesvan politieke besluitvorming. De uitvoering van de voorgenomen bepaalde plannen zouden verregaande consequenties voor onze leefomgeving met zich mee brengen. Vol vertrouwen ben ik er in gegaan, op een constructieve, proactieve wijze hebben we als direct omwonenden een zinvolle bijdrage aan het proces willen leveren, we hebben informatie verzameld, voorstellen gemaakt, plannen uitgewerkt en vele gesprekken gevoerd. Ik dacht dat we mee zouden tellen en er met elkaar uit zouden komen.

Het pakte echter anders uit, onze belangen en afwegingen (als buren) werden niet onderkend, de bestuurders wilden zelfs niet rechtstreeks met ons in gesprek gaan, blijkbaar lag er vanaf het begin al een blauwdruk waar niet van afgeweken mocht worden.

De VVD Harlingen heeft in dit dossier met een kritische houding laten zien moeilijke vraagstukken niet uit de weg te gaan. Met het open staan voor onze zorgen, het meedenken en door op te komen voor onze belangen, heeft de VVD Harlingen recht gedaan aan haar rol als volksvertegenwoordiger. Politiek gaat over hoe mensen onderling met elkaar omgaan, het gaat over hun stad en hun werk- en leefomgeving. Streven naar een eerlijk speelveld tussen burgers en bestuurders: luisteren, initiëren, acteren en stimuleren. Samen met de VVD Harlingen wil ik de ingezette koers van afgelopen jaren voortzetten en versterken.