Jan Meester

© Paul

Harlinger , beroepsvrijwilliger, doopsgezind en lid van het Harlinger Gidsenteam

Meedenker in de Werkgemeenschap van Kerken

Hele leven al sociaal, l.iberaal en democraat.

Voorvechter tot behoud van de historische binnenstad, behoud van de aard en het karakter van Harlingen, dankzij het vrijwel absolute eigene van ieder pand, horizontale en verticale lijnen en van de aard der bebouwing.

Mede verantwoordelijk voor de SDMF, de stichting doopsgezinde monumenten in Friesland, met als centraal punt het 500 jaar oude schuilkerkje aan de Buren in Pingjum.