Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 15 maart hadden we een Algemene Ledenvergadering in de Lichtboei.

Als belangrijk punt op de agenda stond de benoeming van Hanneke van Leeuwen tot voorzitter. Oud-voorzitter Jules Dutrieux heeft het stokje aan Hanneke doorgegeven en blijft actief als vicevoorzitter.

We hebben gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, het samenstellen van de kieslijst en de verkiezingscampagne. Deze onderwerpen zullen volgende vergadering terugkeren in het gesprek. We maken ons zorgen over het kleine ledenaantal van ons netwerk en gaan hier de komende tijd verder over praten.