Toenemende regelgeving evenementen

Enige maanden geleden stelde de fractie van de VVD vragen over de toegenomen regeldruk rond het organiseren van evenementen. Navraag leert ons dat de onrust dienaangaande bij organisatoren niet minder is geworden, integendeel. Vandaar hieronder onze vervolgvragen.

1 Kan het college een verklaring geven voor de, door personen, organisaties en bedrijven gevoelde, sterk toegenomen regeldruk rond evenementen?

Is dit te verklaren uit:

Eigen, nieuwe, regelgeving?
Nieuwe wettelijke eisen?
Strenger en strikter toepassen en handhaven van bestaande regelgeving?

Is het eerste en laatste het geval: waarom is hier toe besloten? 

2 Ook de vergaderdruk neemt sterk toe. Toenemende regelgeving leidt tot veel meer vergaderingen, vaak op tijdstippen die van de vrijwilligers vergen dat ze vrij van hun werk moeten nemen. Een bijeenkomst op vrijdag kan van gemeentewege nooit. 

Heeft het college voorstellen om aan deze klachten tegemoet te komen?

3 Deelt het college de zorg dat het steeds minder motiverend dreigt te worden voor vrijwilligers, (en mogelijk allengs minder lonend wordt voor kleinere bedrijven), om evenementen te organiseren in Harlingen? 

Zo ja: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ondanks deze regeldruk Harlingen bruisend wordt, en aantrekkelijk om te bezoeken? Wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat organisatie en vrijwilligers ermee op houden?

Kan het college toezeggen dat er gekeken gaat worden hoe dit toenemende probleem structureel opgelost kan worden? Bijvoorbeeld door een actievere en verbeterde begeleiding door het ambtelijk apparaat, alsmede door te kijken welke regels overdreven betuttelend zijn en dus geschrapt kunnen worden?