Cultureel kwartier Voorstraat, Willem Barentsz, Harlinger Bos, Cruisevaart, Trailerhelling, Fietstunnel: Standpunten VVD Harlingen in raadsvergaderingen van 31/10 en 8/11 2017

Gezien de drukte aan vergaderingen en algemene beschouwingen bij deze een opsomming van de onderwerpen uit de afgelopen twee raadsvergaderingen, en de standpunten van de VVD Harlingen hierin.

Cultureel kwartier op de Voorstraat.

De afgelopen jaren heeft de Harlinger VVD meerdere malen gepleit voor de aankoop van het pand tussen het museum en de bibliotheek. We hebben het college met een motie op pad gestuurd om hier onderzoek naar te doen. Nu is het besluit genomen. Bibliotheek, Hannemahuis en het tussenliggende pand zullen met elkaar worden verbonden, waardoor in 2018 een Cultureel Kwartier zal  ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private boekhandel. Belangrijk voor de Voorstraat en de levendigheid van de binnenstad, belangrijk ook voor het cultureel-educatieve klimaat in Harlingen. Voor de fotozaak is naar wederzijdse tevredenheid een alternatieve lokatie gevonden. Financieel is het allemaal goed te behappen, want de aankoop van het pand wordt voor het overgrote deel terugverdiend uit hogere huuropbrengsten. Winwin wat ons betreft.

Expeditieschip Willem Barentsz

De vrijwilligers van de Willem Barentsz vorderen gestaag, planning is dat het scheepje volgend jaar te water wordt gelaten. Veel wordt zelf gedaan en geleverd door sponsors. Met de motor lukt dat niet. En die motor is verplicht om veilig ook daadwerkelijk te gaan varen. Dus vroeg de werf om een bijdrage van de gemeente. Daar voldoen we graag aan: het schip wordt een aanwinst voor Harlingen en straks een graag geziene toeristische bezienswaardigheid in de haven. Subsidieverzoek is door raad toegewezen.

Harlinger Bos

Enige weken geleden sneuvelden de plannen om het Harlinger Bos op te knappen, en het plan van de ChristenUnie voor een beleeftuin. Waarom? Het eerste plan was wat mager, en het tweede had niet genoeg draagvlak en werd ook duur. Daarom wilde de VVD Harlingen dat het goede van beide plannen in elkaar geschoven wordt. Dat gebeurt nu, met waar mogelijk zelfs een uitbreiding van het Harlinger Bos tussen  Boelegoed en Pollendam. Aan zo’n nieuw plan word nu gewerkt en we hopen op iets moois.

Acquisitiekosten Cruisevaart

Waar de VVD Harlingen al niet gelukkig was met de hoge investering in een cruisesteiger, zijn we nu ook niet blij met de forse jaarlijkse uitgaven om die cruiseschepen hier te krijgen: met een voorgestelde verhoging van 68.000 komt het bedrag op 170.000 euro. Elk jaar. Wij wilden die verhoging niet. Een meerderheid echter wel. Wél was er een meerderheid om de verhoging, met 68.000 tot de genoemde 170.000 euro, niet voor 4 jaar in te boeken maar voor 2 jaar. Wij vragen ons af die investering zich uitbetaald, maar we gaan het zien. Na twee jaar gaan we het cruisevaartbeleid maar eens evalueren.

Trailerhelling

Een motie van WPH en GL en OPA om de aanleg van een trailerhelling bij het Skiepedykje te schrappen kreeg onze steun niet. Wél moet er goed nagedacht worden over toekomstige ontwikkelingen in dat gebied: het vertrek van de Witte Kas en het nieuwe langparkeerterrein, en op termijn misschien een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de rotonde bij Midlum naar het Skiepedykje? Wat betekent dat voor de trailerhelling en de ruimte voor auto’s? Motie is door raad afgewezen.

Kanaalweg Oost

Een motie van HB en PvdA om de verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost te verbeteren kreeg onze steun. Motie is door raad aangenomen.

Een motie van CDA en WPH met de strekking om bij nieuw collegebeleid de eis tot dekking te laten vervallen kreeg onze steun niet. De VVD wil een verstandig begrotingsbeleid.

Motie is door raad afgewezen.

Fietstunnel nieuwe fietspad Wijnaldum-Midlum

Een motie van CDA, VVD, CU en WPH om te besluiten om bij voldoende financiële ruimte een fietstunnel in plaats van een fietsbrug aan te leggen is doorgeleid tot ná de verkiezingen. Een nieuw college moet daar een besluit over nemen.
Revitalisering Dorpshuis Wijnaldum


De VVD steunt de aanvraag om als gemeente 75.000 bij te dragen aan de verbouw van de Bijekoer, het dorpshuis van Wijnaldum. Dorpsbelang is daar tevreden mee, dus een betoog van WPH om er 100.000 euro van te maken werd door niemand, ook niet door ons, gesteund.
Parkeerverordening


Raad besluit naar aanleiding van een amendement van VVD, D66 en CDA het parkeertarief voor de éérste bedrijfsauto te verlagen van € 375,- naar € 150,-
Hondenbelasting


VVD en PvdA willen verlaging hondenbelasting tot kostendekkendheid voor opruimen, zakjes, bakken en handhaving. Er is geen rechtvaardiging om hondenbezitters meer te laten betalen.
Raad wil in meerderheid een nieuw voorstel omtrent hondenbelasting, met een beter inzicht in kosten. VVD motie krijgt nu geen meerderheid...Glas is halfvol zullen we maar zeggen. Wordt vervolgd.
Rubbergranulaat op sportvelden


Een motie van GL en WPH om op termijn rubbergranulaat op sportvelden te vervangen door kurk kreeg geen meerderheid. De sportclubs in Harlingen volgen het advies van de KNVB dat weer gebaseerd is op bevindingen van het RIVM. Adequate vervanging zou een dure grap worden.
Parkeren op Willemshaven


Een motie van HB om vanaf volgend jaar het mogelijk te maken om op de Willemshaven een hele dag te parkeren is gesteund door de VVD. Ook door raad aangenomen. Wél zijn we van mening om kritisch te blijven kijken naar wat we willen met de Willemshaven, want er is ook al geopperd om er plekken te creëren voor Campers, én om touringbussen daar te laten parkeren. Het moet straks niet één groot parkeerterrein worden. Vinger aan de pols houden dus om een goede balans te vinden.
Badhuus


Een motie van WPH om de lokatie van het Badhuus (sanitaire voorziening op de Willemshaven) te veranderen kreeg van niemand steun. We hebben de oeverloze discussie gehad rond het slechte plan met de treinwagon(s). Nu is er naar tevredenheid van de VBZH, college en raad een alternatief ontwerp, dat onderdak gaat bieden aan de pontschippers, de gasten van de chartervloot faciliteert en ook nog uitkijkpunt wordt. We zijn ons bewust van het feit dat bewoners aan de Havenweg bezwaren hebben gemaakt. Maar we praten al dertig jaar over toeristische ontwikkeling van de Willemshaven. Je weet dat daar dingen staan te gebeuren, en het wordt ook tijd. Daarbij: de bouwhoogte blijft drie meter onder de in het bestemmingsplan maximaal toegestane bouwhoogte.  Wie weet komt er ook nog iets met een hoge kraan, andere bouwplannen in de toekomst...we weten het nog niet, maar we hopen op een bruisende ontwikkeling. Het wordt nu tijd om hier in ieder geval een klap op te geven.