Harlinger Bos, Walvisfontein, Woonoverlast, dekkingsplan brandweer, wonen op het water: Verslag van de VVD Harlingen uit de raad van 27 september 2017

Het was een lange, lange zit afgelopen woensdag. Vooral door twee onderwerpen: de beleeftuin/Harlinger Bos, en de potvisfontein.


Harlinger Bos/beleeftuin

De VVD wil dat het Harlinger Bos wordt opgeknapt, maar het voorliggende collegevoorstel was rommelig door het ongelukkig aan elkaar plakken van 2 plannen: het opknappen van het Harlinger Bos én het aanleggen van een beleeftuin. Weken geleden heeft de raad het college al gevraagd om de twee voorstellen in elkaar te schuiven. Dat in elkaar schuiven bleek beperkt te blijven tot het in één voorstel naast elkaar zetten van de twee plannen. Dit was niet de opdracht. In eerste instantie waren we van mening dat dan de twee plannen maar weer uit elkaar gehaald moesten worden. En dan zou het hele beleeftuin verhaal weg zijn en alleen het Harlinger Bos opgeknapt worden. We waren van zins een amendement met die strekking te steunen.

Maar gedurende het debat kwamen we tot de conclusie dat de opdracht van een meerderheid van de raad, waaronder de VVD, nogmaals zou moeten zijn: maak één nieuw plan. En die opdracht heeft het college nu ook gekregen.

Het opknappen van het Harlinger Bos is dus zeker niet van de baan zoals hier of daar gesuggereerd wordt. Sterker nog: als het goed is worden nu de waardevolle aspecten van de twee plannen in één plan gestopt en is het eindresultaat beter. Een Harlinger Bos plus. Dat is wat we beogen.

De walvisfontein.

Bijna een uur spijkers op laag water zoeken door raadsleden die op de stoel van het college willen gaan zitten. Keiharde garanties werden er geeist, kunstenaars moesten hun intellectuele eigendom opgeven, de wethouder moest vooraf zus en zo garanderen.

Ons standpunt: de wethouder heeft zowel in de commissie als nu in de raad allerlei toezeggingen gedaan. Zint dat je nog niet, stem dan tegen. Het uiteindelijke resultaat na al dat gepraat: unanieme steun voor het voorstel. Dat had dus wel sneller gekund.

Dan was er nog wat debat over het nieuwe dekkingsplan voor de brandweer. Met name het feit dat de tweede brandspuitauto niet meer standaard als reserve in de Harlinger kazerne zal staan stuitte op verzet, vooral van raadsleden die niet bij de info-avond zijn geweest. Op die info-avond heeft de korpsleiding één ander uit en te na uitgelegd. Het bleek toen dat ook het aanwezige kader, én de vrijwilligers hier prima mee konden leven. De inzetbaarheid zal er absoluut niet onder lijden is ons verzekerd. Uiteindelijk ook hier weer: iedereen vóór.

Woonoverlast

Als hamerstuk aangenomen, maar voor de VVD erg belangrijk: de raad besluit de APV te wijzigen zodat de burgemeester bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast een gedragsaanwijzing kan opleggen. Het is rampzalig als mensen zich niet veilig en thuis voelen in hun eigen huis door voortdurende woonoverlast van aso’s. De burgemeester krijgt nu uitgebreidere bevoegdheden om dit aan te pakken. De VVD rekent erop dat hij deze indien nodig ook zal gebruiken.

Wonen op het water

Tot slot steunt de raad unaniem een motie van de VVD om te onderzoeken of de mogelijkheden tot wonen op ‘t water in Harlingen uitgebreid kunnen worden.

Dit betekent dat er op afzienbare termijn een bijeenkomst georganiseerd wordt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden die op water willen wonen;

Er zal vervolgens een Quickscan uitgevoerd worden naar mogelijke locaties in de gemeente Harlingen, waar uitbreidingen van de mogelijkheden tot wonen op het water gerealiseerd zouden kunnen worden;