Verkiezingsprogramma VVD Harlingen 2018-2022. Nu is de tijd voor de VVD Harlingen!

De VVD Harlingen schetst in dit programma haar ideeën voor de stad en wil, om die ideeën te realiseren, in de komende periode graag onderdeel uitmaken van het dagelijks bestuur van de stad. Bij de landelijke verkiezingen in 2017 werd de VVD voor het eerst in de Harlinger geschiedenis de grootste partij. Nu is het tijd voor de volgende stap: voor het eerst in de geschiedenis deel uitmaken van het college van Harlingen!

Harlingen biedt veel ruimte voor eigen keuzes. Steeds meer mensen willen op een andere manier omgaan met hun eigen buurt en omgeving, energie, milieu en duurzaamheid. Wij willen dat die mogelijkheden er komen en dat de gemeente waar nodig meedenkt. Zo krijgen mensen de vrijheid om daarin eigen afwegingen te maken. Wij pleiten voor minder regels en eenvoudigere procedures.

Voor een aantal zaken is de komende jaren écht verandering nodig. We kunnen én willen niet accepteren dat de gemeente steeds opnieuw hoge noteringen krijgt op lijstjes met onderwerpen als armoede bij kinderen, bijstandsuitkeringen, werkloosheid en criminaliteit. Iedereen moet een kans krijgen en zich veilig voelen op straat.

Mensen moeten in vrijheid kunnen leven. Vrijheid staat niet op zichzelf maar gaat hand in hand met verantwoordelijkheid voor anderen. Een zo groot mogelijke vrijheid kan alleen bestaan als er ook een grote mate van verdraagzaamheid en respect bestaat van mensen ten opzichte van elkaar en van de overheid ten opzichte van inwoners.

Wij staan pal voor sociale rechtvaardigheid: iemand die niet kan voorzien in zijn onderhoud wordt ondersteund. Hierbij is het uitgangspunt om mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

Vertrouwen, openheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn de fundamenten waarop je een sterke samenleving bouwt, waarbij de overheid niet persé altijd als initiator, maar vaker nog als facilitator optreedt.

De VVD Harlingen wil de komende periode werk maken van de Harlinger economie. Nederland staat er na een langdurige crisis weer goed voor. Maar in Harlingen ligt de werkeloosheid nog steeds boven het gemiddelde: tijd voor een 'Actieplan Economie'! Verderop in dit programma daarover meer.

Beloftes kunnen politieke partijen in de Nederlandse coalitiecultuur niet altijd waarmaken. Wij doen in dit programma dus geen beloftes, maar we doen voorstellen. Voorstellen waarvan we hopen dat die zo interessant zijn dat we die in samenwerking met de bevolking, bedrijfsleven, verenigingen en andere politieke partijen kunnen realiseren. Daar willen we ons graag voor inzetten. En onze volledige inzet: dat beloven we u wél.

Nu is de tijd voor de VVD Harlingen!

Februari 2018

Klik hier voor ons programma...