Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

De verkiezingsuitslag is - voorzichtig uitgedrukt - verrassend. Er vallen twee dingen op. Het eerste is dat een heel groot deel van de bevolking achter het huidige leiderschap staat en de VVD-koers van de afgelopen negen jaar wil doorzetten. Als VVD hebben we dan ook te maken met een minimaal verlies in de Provinciale Staten en waarschijnlijk de Eerste Kamer.

Het andere opvallende is dat nieuwkomer Forum voor Democratie heel veel stemmen heeft bemachtigd. Dit is een signaal voor de VVD en andere partijen die de afgelopen jaren verantwoordelijkheid hebben genomen, namelijk dat we in actie moeten komen om het vertrouwen in onze democratie en rechtsstaat te herstellen. Daarvoor is het noodzakelijk om in contact te blijven met alle kiezers, zeker ook buiten verkiezingstijd.


De komende jaren gaat de VVD zich inzetten om in Harlingen toenadering te vinden tot de burger, zodat we kunnen inzien welke democratische behoeften er in onze stad en dorpen leven. Hoe kunnen we burgers actiever betrekken bij besluitvorming? We gaan het zien!