REC

Veel mensen in Harlingen, Midlum en Wijnaldum maken zich zorgen over de afvaloven. Die zorgen nemen we serieus, maar we moeten wel de feiten onder ogen zien.

De Reststoffen Energie Centrale, beter bekend als de REC of de afvaloven, zorgt al jaren voor ophef. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en over de effecten van de REC op het milieu. De VVD neemt die zorgen heel serieus. Daarom hebben we aangestuurd op het organiseren van avonden waarop iedereen ingelicht werd over de feiten en de fabels.

Een kleine, maar aanwezige groep laat zich telkens horen over de nadelige gevolgen van de afvalverbranding op korte en op lange termijn, maar het lukt ze keer op keer niet om aan te tonen dat de installatie voor gezondheidsproblemen zorgt. Zelfs wetenschappelijk onderzoek legt geen verband tussen gezondheidsproblemen en de installatie.

Wat wel is aangetoond, is dat deze installatie bijdraagt aan de duurzaamheid in onze gemeente. Ons afval wordt verantwoord verwerkt, de REC levert warmte aan de zoutfabriek (in plaats van gas) en is een belangrijke economische factor in de regio.

De VVD heeft in 2018 succesvol aan de raad van Harlingen voorgesteld om met de Provinciale Staten om tafel te gaan over dit onderwerp. Er zijn namelijk verbeterpunten. De REC heeft veel storingen: minder dan toegestaan volgens de vergunning, maar teveel om aan je achterban uit te leggen. We willen dat deze storingen structureel voorkomen worden en dat er over eventuele problemen goed en duidelijk gecommuniceerd wordt met de inwoners van Harlingen. Er mag geen onzekerheid bestaan over de gezondheid van onze bevolking.