Afvaloven

Recent is de commotie rond de Reststoffen Energie Centrale (REC) weer opgelaaid als gevolg van de storing in oktober 2015. De provincie, REC, gemeente en de begeleidingsgroep komen hopelijk binnenkort met een set van aanbevelingen die herhaling moet voorkomen.

De begeleidingsgroep heeft zich ontwikkeld van een groep die betrokken werd bij de totstandkoming van het luchtkwaliteitsonderzoek tot een algemeen adviseringsorgaan met betrekking tot de REC. Daarmee heeft de groep een belangrijkere rol gekregen dan initieel de bedoeling was. Hoe dat ook zij: we wachten de adviezen, aanbevelingen en maatregelen af en verwachten dat er doortastend naar gehandeld gaat worden. 

Het op dit moment vervangen van de complete bedrijfsleiding, zoals in een motie voorgesteld door Harlinger Belang, GroenLinks en D66, zal wellicht dat proces zelfs kunnen vertragen, waar snelheid van handelen nu vereist is. Daarbij zij nog aangetekend dat Omrin meer is dan de REC. De motie stelt dat de gehele directie van Omrin weg moet, dat zijn 6 mensen met eigen verantwoordelijkheden, maar er wordt in de motie niet gesproken over de leiding van de REC, waar juist de heer Vollenbroek het expliciet weer wél over heeft. De begeleidingsgroep stuurt op dit moment ook niet aan op vertrek van de bedrijfsleiding. Deze motie lijkt dus op dit moment niet duidelijk en niet constructief.

Maar we zeggen daar wel dit bij: ons geduld heeft grenzen! Wethouder Boon stelde een paar weken geleden dat de bedrijfsleiding het communicatieprotocol meermalen ernstig heeft geschonden. Dat is een serieus verwijt dat de leiding van Omrin en de REC zich moeten aantrekken. Er is wat ons betreft totaal geen ruimte meer voor een herhaling van de fouten die zijn gemaakt. En het zou zomaar kunnen dat we binnenkort weer komen te praten over de positie van de bedrijfsleiding van Omrin en REC. Maar nu dus niet.

De VVD heeft samen met het CDA nog een motie ingediend om te onderzoeken of het zinvol is om de pijphoogte van de REC aan te passen. 

De voorzitter van de Begeleidingsgroep sprak tijdens de informele raadsvergadering in Trebol zijn bevreemding uit dat 'blijkbaar iedereen vindt dat de pijp omhoog moet, maar er gebeurt niets'. Blijkbaar ervaart de voorzitter van de Begeleidingsgroep een gevoel dat iedereen op dit punt op elkaar zit te wachten. Onze motie wilde die impasse doorbreken en vanuit de specifieke bevoegdheid die de gemeente hier wél heeft (zo nodig wijzigen bestemmingsplan) aandringen op een leidende/stimulerende rol van de gemeente Harlingen in het proces van definitief vaststellen van de noodzaak óf de pijp omhoog moet en zo ja, hoe hoog en hoe dat geregeld moet gaan worden. Helaas vond een meerderheid van de raad deze motie óf te vroeg (PvdA) óf een 'beloning' van de REC voor misleidende informatie over een 'virtuele pijp'. De VVD staat hier praktisch in: als het zinvol is om de pijp te verhogen dan moet dat maar.

De VVD hoort graag wanneer we een pakket aan maatregelen kunnen verwachten. Een pakket maatregelen waarin de volgende kwesties worden aangepakt, zonder dat we voor de één of andere specifieke oplossing pleiten, want daar hebben we niet voor doorgeleerd.

De opstartprocedure met de opstartleiding

De zoutzuuremissies die nu op de grens zitten van het toelaatbare

De hoogte van de pijp

Technische aanpassingen die het ongecontroleerd afstoken onmogelijk moeten maken

Verbeteringen in de communicatie

De naleving en adequate handhaving van voorschriften van de vergunning

Een visie van de gemeente op de rol van medische-milieukunde / volksgezondheid en de vertaling van die visie in concrete inhoudelijke- en procesafspraken met de GGD

Continuering van de nu tijdelijke continue dioxinebemonstering

Inschakeling van een onafhankelijk toxicologisch bureau

Het gedoe rond de REC moet ophouden. Het veroorzaakt allereerst onrust bij de inwoners, het leidt af van andere, óók belangrijke zaken én het leidt tot een negatief investeringsimago. Alleen zeer overtuigende en duidelijke maatregelen kunnen de rust terug brengen. Wij zien de voorstellen met grote belangstelling tegemoet en we zullen daar dan ongetwijfeld weer over komen te spreken.