Zonnepark

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om milieu, maar zou niet mogen speculeren.

Milieu en economie zijn geen vijanden. Sterker nog: milieu en economie hebben veel met elkaar te maken. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om bescherming van het milieu. Milieu en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus heeft de overheid ook veel met energie te maken. We willen een gezonde wereld behouden om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente Harlingen doet er dan ook goed aan om haar steentje bij te dragen.

Het zonnepark is één van de vele manieren om fossiele brandstoffen uit ons leven te bannen, en daarmee het milieu te beschermen. De VVD zal de laatste partij zijn die zal zeggen dat een zonnepark niet in Harlingen thuis hoort. Het zonnepark is een particuliere onderneming, dus vindt de VVD dat de gemeente daar niets mee te maken heeft.

In dit geval wil de gemeente echter financieel deelnemen in het zonnepark, een idee waar wij liberalen nerveus van worden. Het is in beginsel niet de taak van de gemeente om als ondernemer op te treden. De gemeente mag niet speculeren met belastinggeld.

Elke onderneming brengt risico's met zich mee, maar het bedrijfsplan van het zonnepark is erg risicovol. Er wordt winst gemaakt, wanneer de energieprijzen zullen stijgen. Wanneer de energieprijzen dalen of gelijk blijven, lijdt het zonnepark verlies. Er is geen reden om te denken dat de energieprijzen zullen stijgen, omdat de prijzen de laatste jaren juist zijn gedaald. De grootste multinationals zijn groot geworden door het nemen van risico's die anderen niet durfden te nemen en dat is waarom wij zoveel respect hebben voor ondernemers. Het verschil is dat ondernemers gokken met hun eigen vermogen en de gemeente met het geld van haar inwoners. De inwoners betalen genoeg belasting, wat niet bedoeld is voor casinogedrag van de gemeente.

De VVD is voor het zonnepark, maar tegen deelname van de gemeente in dit project.