Werkgelegenheid

De groei van de werkgelegenheid in Harlingen moet hoger dan het landelijke groeipercentage zijn. Harlingen moet concurrerende faciliteiten aanbieden aan ondernemers. De beste sociale voorziening is betaald werk. Sociale zekerheid heeft wat de VVD betreft het motto: 'geen vis, maar een hengel'. Voor de VVD is niets doen geen optie.

De loper gaat uit voor het bedrijfsleven en ondernemers! Er is 1 loket voor ondernemers, waar ondernemers deskundig en adequaat worden geholpen en dat ook daadwerkelijk bemenst is.

We moeten op zoek naar nieuwe ondernemers die zich graag in Harlingen vestigen. We zoeken bedrijven die duurzame en kennisintensieve werkgelegenheid bieden. Daarom leggen we de rode loper uit voor bedrijven in de haven, cleantech, maintenance in de scheepvaart en zorg. Want in deze sectoren zijn de komende jaren veel mensen nodig. Het zijn bovendien vakgebieden met een mooie balans tussen maak- en kennisindustrie. Ons doel is dat Harlingen in de regio belangrijke stappen gaat zetten op het gebied van kennis en innovatie.

Een aantrekkelijke stad heeft een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Minder strakke vestigingsregels voor de perifere detailhandel zonder de binnenstad te schaden. Er zijn investeringen nodig in groen, voldoende vermaak, city dressing en aantrekkelijke winkels, en horeca. Harlingen gaat verder naar een compacter en completer winkelcentrum. We willen een revitalisering van de binnenstad.

Het midden- en kleinbedrijf is een zeer belangrijke motor voor de werkgelegenheid. De VVD Harlingen vindt dat het beleid dat de verschillende overheden voeren ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf goed op elkaar afgestemd moet worden.

De industriehaven is verzelfstandigd. Niet geprivatiseerd. De gemeente is 100% aandeelhouder van de opgerichte NV ‘Port of Harlingen’. Dit betekent dat de politiek op afstand wordt gezet voor wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering van de haven. Als het gaat over de lange termijnrichting behoudt de politiek haar invloed door in samenwerking met de directie een Havenvisie vast te stellen.

De Harlinger zeehavens zijn van groot belang voor de werkgelegenheid; niet alleen voor de gemeente Harlingen maar voor de hele regio. Ook hier ruim baan voor industrie, duurzame visserij en havengebonden bedrijven.