JOVD

Van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) kunnen liberale jongeren tot 31 jaar lid worden.

De JOVD is politiek en bestuurlijk onafhankelijk van de VVD. JOVD en VVD werken wel samen op organisatorisch gebied. De jongerenorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jongerenbeleid van de VVD. Haar activiteiten zijn:

  • het informeren van leden over politieke kwesties,
  • het bewust maken van leden van de verantwoordelijkheid die het staatsburgerschap oplegt.

De JOVD-leden streven naar het ontwikkelen van een concrete, moderne liberale visie. De liberale beginselen zijn hun uitgangspunt.

U vindt meer informatie over de JOVD op www.jovd.nl of via Klaas Jumelet