Verblind door de macht?

De VVD heeft met verbazing de felle aanval gelezen van Harlinger Belang op onze partij, en op onze kijk op de ontwikkeling van de Willemshaven. Vooral de bittere, negatieve toon heeft ons geraakt. De VVD wordt van alles verweten. Graag zetten we dat hier even op een rijtje zodat de Harlinger weet hoe het werkelijk zit.

De VVD heeft al veel eerder haar bedenkingen bij een grote marina geuit. Niet pas in oktober 2015, maar ook al in vorige raadsperiodes. Juist omdat we de ontwikkelingen niet wilden tegenhouden hebben we de grote lijnen altijd gesteund, met de aantekening dat enkele invullingen van de haven niet onze voorkeur hadden. In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor een haalbaarheidsonderzoek naar een marina. Dat is helaas nooit gebeurd. En zo hebben we al lang geleden gezegd dat we een kleinere vluchthaven in de Willemshaven verstandiger vinden dan een grote marina die een rechtstreekse concurrent wordt van de Zuider- en Noorderhaven. Havens die nu al zelden vol liggen. Havens van waaruit mensen de stad in gaan, wat je bij een marina aan de rand van de stad maar moet afwachten.

 

Harlinger Belang haalt VVD minister Schultz van Hagen aan om haar argumenten kracht bij te zetten.

 

Want de minister vindt een marina wel een goed idee. Maar hoe hebben we het nou? HB werpt ons altijd voor de voeten dat we een 'landelijke partij' zijn die 'dus' niet echt goed de lokale belangen kan nastreven omdat we gebonden zouden zijn aan het nationale beleid van de partij. Maar nou hebben we op dit punt omwille van de Harlingers een andere opvatting dan de VVD'ers in Den Haag en in de Provincie en nou is het weer niet goed! Wat ons betreft zijn wij een lokale partij die soms een andere opvatting heeft over zaken. En oh ja, als het gaat om uitbreiding van ligplaatsen: lees even wat de HISWA (de brancheorganisatie voor de watersport) daarvan vindt.

De jachthavens zien teruglopende omzetten, en de jachthavenmarkt is een verdringingsmarkt geworden.

Maar goed: uiteindelijk bepaald diezelfde markt of er iemand is die er brood in ziet. We gaan het zien.

 

Harlinger Belang stelt dat wij tegen een multifunctionele aanlegsteiger zijn.

 

Ook hier weer een halve waarheid van Harlinger Belang: de VVD heeft gepleit voor een ándere steiger. Voor hetzelfde geld dat nu wordt uitgetrokken voor een 10 meter brede steiger had je de hele Willemshaven vol kunnen leggen met een smallere, multifunctionele drijvende steiger, zodat veel meer schepen zouden kunnen profiteren. Nu worden er miljoenen uitgegeven voor een steiger die helemaal is toegesneden op de komst van een enkel cruiseschip in het jaar. En dat die steiger fors wordt gesubsidieerd met provinciaal geld is niet een argument om het dan maar wél een goed idee te vinden: ook provinciaal geld is belastinggeld van de burgers.

 

Harlinger Belang beticht ons ervan dat wij de Willemshaven wilden verrijken met buitendijkse bebouwing.

 

De VVD heeft altijd gepleit voor een menging van functies, ook om het gebied interessant te houden voor ontwikkelaars. Nu kan er niet eens een dienstwoning gerealiseerd worden. Dat lijkt ons een starre opvatting. Maar je kan onze opvatting ook opblazen en daarmee het (onjuiste) beeld wekken als zou de VVD de hele Willemshaven vol willen zetten met woningen. Kletsika!

 

Enkele maanden geleden moest er gestemd worden over het voorontwerp bestemmingsplan. De VVD heeft toen een voorstel gedaan om de marina in het bestemmingsplan te verkleinen. Let wel: te verkleinen, niet er helemaal uit te schrappen. Dit voorstel haalde geen meerderheid. Vorige week lag het definitieve bestemmingsplan voor en moest er weer gestemd worden. Omdat ons voorstel de vorige keer geen meerderheid haalde, én het besluit over de cruisesteiger ook al maanden geleden een meerderheid haalde stonden wij voor de keus: moeten we nu weer tegenstemmen terwijl we wél willen dat de Willemshaven verder ontwikkeld wordt? Wij kozen er voor om met een voorstel te komen om extra aandacht te vragen  voor de volgende punten:

 

-  Er moet ruimte zijn voor kleinschalige initiatieven.

-  De bruine zeilvaart moet een volwaardige plaats behouden in de Willemshaven.

-  Behoud het nautisch-maritiem en authentieke karakter.

-  De ontwikkelingen moeten worden gedragen door Harlingers.

-  Stimuleer initiatieven die de jeugd bij de watersport betrekken.

-  Betrek Harlingers en mensen uit de regio bij de ontwikkeling van het gebied.

-  Betrek de klankbordgroep Willemshaven bij de vervolgstappen.

 

Helaas werd ook dit voorstel weggestemd...onder andere door HB. Maar wat ons betreft zijn dit de uitgangspunten bij de verdere invulling van de haven.

 

Wij vinden dat de VVD juist zeer constructief heeft meegedacht over de invulling van de Willemshaven. Juist door niet voortdurend tégen te zijn. De agressieve en negatieve toon van de aanval van Harlinger Belang heeft ons dan ook verbaasd. Zeker nu de coalitie geheel haar zin heeft gekregen. Wat is het probleem beste collega's? Jullie zitten in de coalitie, jullie hebben een wethouder die de boel daar kan regelen...de VVD is een oppositiepartij. Kunnen jullie zo slecht tegen (opbouwende) kritiek? Is elke kritische noot er één teveel? Moet iedereen klakkeloos achter jullie aan marcheren? Waarom zouden wij, zoals jullie stellen, de ontwikkeling van de Willemshaven 'opzettelijk willen stagneren'?

 

Het kan ook zo zijn dat we op bepaalde punten een andere opvatting hebben dan jullie. Dat komt voor in een democratie. De opmerking van HB dat wij daarmee willens en wetens zand in de raderen hebben willen gooien werpen we ver van ons en achten we een verwerpelijke aanval op onze integriteit. Als HB vindt dat je zo moet omgaan met kritiek op beleid dan heeft ze een dubieuze kijk op democratie.

 

Rest ons om uit te spreken dat we hopen dat er iets moois gaat ontstaan in de Willemshaven. Met de inzet van álle goedwillende Harlingers.

 

De fractie van de VVD Harlingen