Veiligheid

Naast eenieders eigen verantwoordelijkheid is de gemeente primair verantwoordelijk voor de veiligheid, en daarmee de direct aangewezen instantie om de regie van die veiligheid te waarborgen. Hierbij is preventie een duidelijk speerpunt. Aan de burgemeester is hierbij een belangrijke rol toegedeeld.

Veiligheid maakt deel uit van iedere portefeuille om te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidszorg.

Harlingen kent verhoudingsgewijs veel vernieling en beschadiging. De aanpak hiervan heeft dus voor ons hoge prioriteit, bijvoorbeeld door meer (camera)toezicht op de hotspots.

Handen af van onze hulpverleners. Keihard lik op stuk beleid.

Voorkomen van afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag is de basis van een samenhangende (keten)aanpak binnen het jongerenbeleid. De VVD Harlingen wil dat overlastgevende jongeren, maar ook hun ouders, worden aangesproken op hun gedrag.

Voor bedrijventerreinen, kernwinkel- en uitgaansgebieden streeft de gemeente naar het ondertekenen van een convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Burenoverlast, geluidsoverlast, a-sociaal woongedrag, huftergedrag en openbaar dronkenschap moet adequaat aangepakt worden zodat de omgeving geen last ondervind. Daders moeten worden aangepakt, slachtoffers van asociaal gedrag moeten beschermd worden. De veroorzaker van de overlast moet bij drie overtredingen desnoods een (tijdelijk) woning- en/of straat/ gebiedsverbod krijgen. Dat mensen zich niet thuis en veilig voelen in hun eigen huis is voor ons onacceptabel. De burgemeester krijgt hiertoe meer bevoegdheden. Wat ons betreft gaat hij die ook gebruiken.

Wijkagenten moeten bekend zijn in de buurt en eenvoudig en direct bereikbaar zijn.

De gemeenteraad moet inspraak hebben op de prioriteiten en de wijze van optreden van de politie.