Bestuur

Harlingen is sinds 2018 aangesloten bij het netwerk VVD Greiden, Marren & Wad. In het bestuur wordt Harlingen vertegenwoordigd door een contactpersoon.

Het netwerkbestuur vormt het bestuur van de partij in Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren en Harlingen. De bestuursleden voeren de besluiten van de ledenvergadering uit en ondersteunen de fracties en wethouders in de aangesloten gemeenten. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zes algemene bestuursleden.

Harlingen heeft één lid in het bestuur, de secretaris. Deze functie wordt uitgevoerd door Klaas Jumelet.