Steunfractie

In de gemeenteraad wordt u vertegenwoordigd door de fractie van de VVD. De fractie wordt ondersteund door de steunfractie en het bestuur.

De steunfractie bestaat uit leden die regelmatig aanwezig zijn bij de openbare fractievergaderingen en meedenken over de koers van de partij. De steunfractie wordt ondersteund door het secretariaat.